Aksha Pardesani

Actor
Aksha Pardesani profile picture
100%
Total Movies: 1
Sahi: 1 Nahi: 0

Average Critic Rating:


-

Aksha Pardesani - Filmography

Movie Name Role SahiScore Release Earnings ( CR)
Actor 84% Nov 2001 -