Supriya Shukla

Actor
Supriya Shukla profile picture
66%
Total Movies: 6
Sahi: 4 Nahi: 2

Average Critic Rating:


-

Supriya Shukla - Filmography

Movie Name Role SahiScore Release Earnings ( CR)
Actor 58% Apr 2014 51.4
Actor 5% Mar 2014 4.0
Actor 63% Jul 2011 13.4
Actor 91% Oct 2010 -
Actor 92% Dec 2009 220.2
Actor 50% Mar 2007 -