Pratima Aur Payal (1977)

Hindi 2 hrs 30 mins Musical
Pratima Aur Payal Movie Poster
100 %
Total Reviews: 1
Sahi: 1 Nahi: 0

Review Summary: A good ol'd classic!

Average Critic Rating: (3.00)
Release Date:

Pratima Aur Payal - Movie Reviews